Historie

Bilens historie i Norge

Bilens historie i Norge kan spores tilbake til slutten av 1800-tallet da de første bilene ble importert til landet. Den første bilen som ble registrert i Norge var en Benz Velo, som ble importert av Christian Bjørnstad i 1895. Bjørnstad var en ingeniør og gründer som senere grunnla bilfabrikken Bjørnstad & Co.

I begynnelsen var bilen et luksusprodukt forbeholdt de rike og velstående. Bilene var dyre og vanskelige å vedlikeholde, og de var avhengige av et godt utbygd veisystem for å være effektive. I Norge var veisystemet langt fra ferdig utbygd på dette tidspunktet, og det var få som hadde råd til å kjøpe en bil.

Likevel var det noen som så potensialet i bilen som et transportmiddel. I 1912 ble Norges Automobilforbund (nå NAF) stiftet for å fremme bilismen i landet. Organisasjonen jobbet for å utvikle og forbedre veisystemet, og de lobbyerte for å gjøre det lettere og billigere å kjøpe og eie en bil.

I løpet av 1920- og 1930-årene ble bilen stadig mer tilgjengelig for vanlige folk. Prisene på biler gikk ned, og flere og flere norske husstander hadde råd til å kjøpe en bil. Veisystemet ble også stadig bedre, og det ble lettere å kjøre lange avstander i bil.

Under andre verdenskrig ble bilbransjen sterkt begrenset på grunn av okkupasjonen. Det var få biler tilgjengelig, og mange biler ble konfiskert av de tyske okkupantene. Etter krigen kom bilproduksjonen i gang igjen, og markedet tok seg opp. I 1950-årene ble det solgt rundt 20 000 biler i året i Norge.

Eldre bil forlatt i naturen på Toten, Norge

Bilen i Norge har blitt allemannseie

I dag er bilen en viktig del av norsk hverdag, og de fleste norske husstander eier minst én bil. Selv om elbiler og andre miljøvennlige alternativer blir stadig mer populære, er det fortsatt mange som foretrekker tradisjonelle biler med forbrenningsmotor.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var det i 2021 registrert over 3,7 millioner kjøretøy i Norge, hvorav rundt 2,8 millioner var personbiler. Det betyr at det er i gjennomsnitt nesten én bil per innbygger i Norge.

Bruken av bil varierer selvfølgelig fra person til person og fra sted til sted. I byene er det vanligere å bruke kollektivtransport, sykkel eller gå til jobb eller skole, mens bilen er mer vanlig på landet og i distriktene hvor kollektivtilbudet er dårligere og avstandene er større.

Det er også verdt å nevne at elbiler og andre miljøvennlige biler blir stadig mer vanlig i Norge. Norge er et av de landene i verden hvor det er flest elbiler per innbygger, og salget av elbiler har økt kraftig de siste årene. Ifølge SSB var det over 250 000 elbiler registrert i Norge ved utgangen av 2021, og andelen elbiler i den totale bilparken øker stadig.

Bilens historie i Norge har vært preget av store endringer og utvikling. Fra å være et luksusprodukt forbeholdt de rike og velstående, har bilen blitt et vanlig transportmiddel for folk flest. Bilen har også vært en viktig faktor i landets modernisering og økonomiske utvikling, og den har bidratt til å knytte Norge sammen som nasjon.

2022-utgave av Kinesiske Hongqi E-HS9, Hvem eier bilen?