Klima

  • Klima

    Historiske klimaendringer

    Klimahistorie kan defineres som studiet av klimaet på jorden i fortiden, og inkluderer undersøkelser av temperatur, nedbør, vind og andre klimatiske faktorer som påvirker jordens miljø. Klimahistorie kan spores tilbake til en tid…